PORTFÓLIO

Všetky diela grafického dizajnu vytvárajú autorské práva, a tie sa riadia autorským zákonom. Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia.