Cenník grafických prác

Uvedené ceny sú len orientačné! Konečné ceny závisia od zložitosti grafického prevedenia, od času potrebného na jeho výskum, naštudovanie a realizáciu.

Cena práce: 0,40 € / minúta
Ku každému grafickému návrhu sa pripočítava uvedená cena práce.


Návrh : 

 • vstupná konzultácia
 • koncepné riešenie
 • vypracovanie grafického návrhu
 • výber návrhu a odsúhlasenie

Finalizácia :

 • dopracovanie návrhu
 • finálne schválenie
 • komunikácia s realizátorom projektu

Firemná identita ( Corporate Identity )

 • Logo JEDNODUCHÉ ( 1-2 návrhy ) od 80 EUR
 • Logo ZLOŽITÉ ( 3-4 návrhy ) od 150 EUR
 • Logo KORPORAČNÉ ( 5-6 návrhov ) od 280 EUR
 • Logo RE-DESIGN - od 70 EUR
 • Hlavičkový papier - od 20 EUR
 • Obálka - od 10 EUR
 • Vizitka JEDNOSTRANNÁ - od 20 EUR
 • Vizitka OBOJSTRANNÁ - od 30 EUR
 • Komplimentka - od 15 EUR
 • Pečiatka - 25 - 50 EUR
 • Objednávka a faktúra - od 30 EUR
 • Samolepka ( podľa veľkosti ) - od 20 EUR
 • Diplom a certifikát ( A4 formát ) - od 60 EUR
 • Firemný maskot - 450 EUR

Brožúry

 • Grafický návrh - 50 EUR
 • Finalizácia ( cena za stranu ) - 20 EUR

Katalógy

 • Grafický návrh - 60 EUR
 • Finalizácia ( cena za stranu ) - 20 EUR
 • Katalógová obálka - 25 - 50 EUR
 • Katalógový list - od 30 EUR

Etikety a obaly

 • Grafický návrh etikety - od 60 EUR
 • Grafický návrh etikety a informačný štítok - od 80 EUR
 • Grafický návrh obalu - 60 EUR
 • Grafický návrh obalu ( finalizácia ) - od 60 EUR

Pozvánky a pohľadnice

 • Grafický návrh ( Novoročenka ) - 40 EUR
 • Grafický návrh ( Novoročenka - finalizácia ) - od 40 EUR
 • Svadobné oznámenie - od 30 EUR
 • Pozvánka - od 20 EUR

Newsletter

 • Grafický návrh - 50 EUR
 • Finalizácia - od 60 EUR

Banner

 • Návrh a finalizácia ( záleží od veľkosti ) - od 80 EUR 

Web grafika

 • Návrhy a finalizácia ( 3 podstránky ) - od 170 EUR
 • Návrhy a finalizácia ( 6 podstránok ) - od 310 EUR
 • Návrhy a finalizácia ( 7 a viac podstránok ) - od 450 EUR

Plagáty a letáky

 • Návrh A1 - od 80 EUR
 • Návrh A2 - od 60 EUR
 • Návrh A3 - od 50 EUR
 • Návrh A4 - od 40 EUR
 • Leták A5 - od 30 EUR
 • Leták A5 ( obojstranný ) - od 45 EUR

Billboard

 • Grafický návrh - od 150 EUR
 • Finalizácia - od 100 EUR

Jedálny lístok

 • Grafický návrh - 50 EUR
 • Finalizácia ( cena za stranu ) - 20 EUR

Inzerát

 • Grafický návrh A4 - od 60 EUR
 • Grafický návrh A5 - od 50 EUR
 • Grafický návrh A6 - od 40 EUR

Digital Art

 • Cartoon Head - 50 EUR
 • Waist Up - 70 EUR
 • Full Body - 90 EUR

Všetky diela grafického dizajnu vytvárajú autorské práva, a tie sa riadia autorským zákonom. Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia.