Firemná identita ( Corporate Identity )

Komplexný produkt pre klienta, ktorý obsahuje balík na mieru. Pod názvom firemná identita rozumieme služby typu: logo, hlavičkový papier, vizitka, pečiatka, firemný maskot a ďalšie. Cieľom firemnej identity je vytvoriť, prípadne prerobiť značku Vašej spoločnosti tak, aby Vás vystihovala a reprezentovala na profesionálnej úrovni. Tvorba firemnej identity nie je určená len pre väčšie, rozsiahle firmy, ale aj pre nové spoločnosti,ktoré by sa chceli prezentovať od začiatku na profesionálnej úrovni.

Firemná identita obsahuje :

  Logo
 Hlavičkový papier
  Obálka
  Vizitka
 Komplimentka
 Pečiatka
 Objednávka a faktúra
 Samolepka
 Diplom a certifikát
 Firemný maskot

Bližšie info cenník a objednávka

Objednávka