Dizajn na mieru

Dizajn na mieru je tvorba ľubovoľnej grafiky na mieru. Každý klient je iný, má iné nároky. To znamená, že ku každému klientovi pristupujeme zodpovedne a seriózne pre maximálne naplnenie ich potrieb. 

Dizajn na mieru obsahuje :

 Digital Art
  Brožúry

 
Katalógy
  Etikety a obaly

 
Pozvánky a pohľadnice
 Newsletter
 Banner
 Plagáty a letáky
 Billboard
 Jedálny lístok
 Inzerát

Bližšie info cenník a objednávka

Objednávka